MEDENİ BERK İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÜRETTİKLERİNİ KERMESTE SATTI (HAREZMİ PROJESİ)

Medeni Berk İlkokulu Harezmi sınıfı 3/A sınıf öğretmeni Zeynep Turan, Harzemi proje ekip arkadaşları Aykut Aydoğdu ve Hülya Yaşar projenin başarılı olduğunu görmekten mutluluk duyduklarını dile getirdiler.


Harezmi Projesi(Milli Eğitimin Projesi) problem olarak “Sokak Hayvanlarının Yaşam Alanlarını İyileştirme” konusu üzerinde çalışıyoruz. Sınıfım Harezmi sınıfı(3/A) bir kermes düzenledik.Çocukların yaptıkları ürünleri(taş boyama)satarak bir gelir elde ettik. Bakırköy Barınağına topladığımız parayla destek olmaya çalışacağız.


Harezmî Eğitim Modeli, çocukların teknolojiyi kullanarak nasıl üretebileceklerini keşfetmelerinin yanında; güvenli, etik ve ahlaki değerleri özümseyerek, bilimsel araştırma yöntemleri ile belirlediği süreci, öğretmenleri ile değerlendirip güncelleyen yapıda İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş bir eğitim modeldir. Eğitimin diğer süreçlerini doğrudan ve nitelikli etkide bulunduğu için genel bir eğitim modeli olarak da ele alınabilir. Öğrencilerin günlük, gerçek yaşam problemlerini tanımlayıp, çözmek üzere algoritma tasarlayan, adım adım bu sorunun nasıl çözüleceğini belirleyip programlamanın gücünden faydalanarak yenilikçi fikirler üretme sürecidir. Modelin zemininde beş ana başlık mevcuttur. Bilgisayar bilimi öğretiminin Sosyal Bilim dalı ile bütünleştirilen, Bilgi İşlemsel Düşünme becerisinin hayata adapte edildiği, Programlama ve Öğretim araçlarının etkin kullanıldığı, disiplinler arası yaklaşımı yeniden yorumlayarak farklı disiplinlerin eş değerde yer aldığı işbirliğini benimseyen, Robotik ve Oyun tasarımı ile eğlenerek üreten, kendini sürekli güncelleyen bir eğitim modelidir.

Pilot Uygulama süresi, 13 Mart – 20 Mayıs 2017 tarihleri arasında farklı kademe ve türlerdeki 5 Pilot okulumuzda haftada 2 saat, 5 ve 6 öğretmenin aynı derse birlikte girmesi ile gerçekleşti. Öğretmenlerimiz, belirledikleri “Bilgi Temelli Hayat Problemi” doğrultusunda farklı disiplinlerin harmanlandığı 10 haftalık ders planlarını hazırladılar. Birinci Pilot Uygulamada elde edilen sonucunda öğrenciler; yaparak, yaşayarak, uygulayarak deneyimledikleri süreçlerde daha kalıcı ve eğlenerek öğrenmektedirler. Modelimizde kullanılan aktif öğrenmeyi sağlayan yöntemler, uygulamaya dönük hedef ve kazanımlar keşfederek öğrenmeyi sağlamıştır. Ayrıca öğretmen, veli ve öğrenci geribildirimleri göstermektedir ki Fen bilimleri, Matematik, Tarih, Türkçe, Bilişim teknolojileri vb. derslerin bir arada ve öğretmenleriyle birlikte görülmesi hem öğrencilerin yeni bilgileri öğrenirken karşılaştırma yapmalarını hem de öğrenilen bilgileri gerçek yaşama daha kolay geçirmelerini sağlamıştır.

Bir cevap yazın