GÜNDEM

BAKIRKÖY’DE İLKOKULLARDA OKUL ÖNCESİ OYUN ODALARI AÇILDI

Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer : Eğitimde fırsat eşitliğinin artması okul öncesi eğitime erişimle doğrudan ilişkilidir.
Bakanlık öncülüğünde İlçede 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda erken çocukluk eğitimi yaygınlaştırmak için 3-6 Yaş için Oyun Odaları Açılıyor.

İlçede 3-6 Yaş için Oyun Odalarının ilki Bakırköy Hamdullah Suphi Tanrıöver İlkokulunda açılmıştır.

İlçemizde şuan

📌Bakırköy Mustafa Pars Anaokulu
📌Bakırköy İbni Sina İlkokulu
📌 Osmaniye Nuri Pakdil Ortaokulu
📌Bakırköy Kartaltepe İlkokulunda Oyun Odaları faaliyete geçmiştir.

Eğitimde fırsat eşitliğinin artması okul öncesi eğitime erişimle ilgili olduğunu biliyor ve bu minvalde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan Oyun Odası Kurs Modülü’nden okul öncesi eğitime devam etmeyen çocukların da faydalanabilmesi amaçlandı ve çalışmalar bu yönde genişletildi. Böylece çocukların ilköğretime başlamadan önce okulla ilgili erken yaşam becerileri kazanması kolaylaşacak.

Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde erken çocukluk eğitimi ayrı bir başlık altında disiplinler arası, çocuk temelli, aileyi ve toplumu içine alan bir perspektifle e ele alındı. Ayrıca erken çocukluk hizmetlerine yönelik bütünleşik bir sistemin oluşturulması ve hayat boyu öğrenme programlarına erişimin artırılarak ebeveynlere yönelik destek eğitimlerinin verilmesi gibi hedeflere yer verildi.
Çocukların sağlıklı bir şekilde gelişebilmeleri ve öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirebilmesi için nitelikli bilişsel uyarıcıların, zengin dil etkileşimlerinin, olumlu sosyal-duygusal deneyimlerin çocuğa sunulması gerekmektedir.

3-6 Yaş için Oyun Odaları için hazırlanan modülle çocukların tüm gelişim alanlarının desteklenmesi, ilkokula hazırlanması ve Türkçeyi doğru ve güzel konuşmaları hedefleniyor. Zira erken yaşam becerileri çocuğun okula, öğrenmeye ve kendisine dair geliştireceği tutumlarını ve okul başarısını doğrudan doğruya etkilemektedir

Bir cevap yazın