MAHALLE AFET GÖNÜLLÜERİNE SAYGIZIZLIK VE İYİ NİYETİ KÖTÜYE KULLANMAK