GÜNDEM

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE BAKIRKÖY ADALET ARIYOR!

Cumartesi günü Yeşilköy Röne parkta Şehir plancıları , Mimarlar ,Mühendislerle Bakırköy’deki son durumu ve + 1 katı konuştular.

Toplantının moderatörlüğünü Feyza  Özbir yaptı.

Bakırköy Kentsel Dönüşüm Dayanışma Platformu Teknik Ekibi, Parsel Bazlı İtirazlar ve Bölge Planına İtiraz Davası için Hazırlıklara Başladı. İBB Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından katılımcı plancılık çerçevesinde, halkla toplantılar ve anketler yapılarak hazırlanan, “Bakırköy 1/5000 Ölçekli Demiryolu Kuzeyi ve Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı,” Haziran 2021’de İBB Meclisi’ne teslim edilmişti. İBB Meclisi’nden, İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildikten sonra, 17 ay komisyonda bekletilen plan, komisyondaki Ak Parti çoğunluğu tarafından değiştirilerek, 24 Kasım 2022 tarihinde, (“6,0” büyüklüğündeki Düzce Gölyaka Depremi’nin ertesi günü), İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla, tadilen onaylandı. Demiryolu güneyindeki; Yenimahalle, Sakızağacı, Cevizlik ve Zeytinlik Mahalleleri için kentsel dönüşüme yönelik hiçbir iyileştirme getirmeyen plan, demiryolu kuzeyindeki Osmaniye, Kartaltepe ve Zuhuratbaba Mahalleleri için K2 ve K3 ile simgelenen alanlara ise iki farklı iyileştirme getirmiştir. K2 ile simgelenen ve  Günay, Fildamı, Beyaz Evler ve Oğuzhan Siteleri’ne denk gelen site ve kooperatifler için en az 4 bina, 6306 sayılı yasa kapsamında toplu uygulama ile yıkılıp yeniden yapıldığı takdirde, +1 kat imar hakkı verilmiştir.

 Ancak, söz konusu 4 site dışında, ilgili şartları sağlayan diğer site ve kooperatifler kapsam dışında tutulmuş ve eşitlik ilkesi işletilmediğinden haksızlığa uğratılmıştır. K3 ile simgelenen alanlar için de en az 4 parsel birleşir ve toplamda en az 2.000 metrekare arsa oluşturursa, +1 kat imar hakkı verilmiştir. İlgili şartlardan yalnızca birinin sağlanması yeterli sayılmamıştır. Planlama alanındaki parsellerin %72’sinin 500 metrekareden küçük olduğu ve 2003 yılından bu yana, kentsel dönüşüme yönelik üzerinde uzlaşılan bir imar iyileştirmesinin hayata geçirilememesi dolayısıyla bazı binaların yenilendiği dikkate alındığında, bunun gerçekçi, uygulanabilir ve adil bir plan olmadığı açıktır.

 Deprem kapıdayken, Bakırköy’den çok daha yoğun ilçelerde yapılan çeşitli imar iyileştirmeleri sayesinde kentsel dönüşüm hızlanmış, binalarını yenileyebilecek ekonomik imkânı olmayan Bakırköylüler ise kaderine terk edilmiştir.

Yukarıda açıklanan söz konusu gerekçeler doğrultusunda bir İtiraz Dilekçesi Örneği hazırlayarak, İBB tarafından ilan edilecek 1 aylık askı süresi içinde mağduriyete uğrayan tüm Bakırköylülere duyurup, itirazları örgütlemek üzere bir araya gelen Platform Teknik Ekibi, Bakırköy Halkı ve Tüm Paydaşları ile birlikte, Bakırköy’e karşı yapılan bu büyük adaletsizliğin düzeltilmesi konusunda kararlıdır. Şehir plancı, mühendis, mimar, tekniker, iktisatçı ve avukatlardan oluşan 50 kişilik Teknik Ekibimize, tüm değerli katkıları için teşekkürlerimizi sunuyor, birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bakırköy Kentsel Dönüşüm Dayanışma Platformu

 www.bakirkoykentseldonusum.org

Bir cevap yazın