İBB İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU İLE SİYASİ PARTİ GRUPLARININ DİKKATİNE!

Bakırköy, Demiryolu Kuzeyi ve Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı için Onay Bekliyor.
İBB Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan, “Bakırköy 1/5000 Ölçekli Demiryolu
Kuzeyi ve Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı”nın, Haziran ayında, İBB Meclisi’nden,
İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na sevk edilerek, komisyonda görüşülmeye devam
ettiği, bilgisini aldık.
Bilindiği gibi, söz konusu plan bölgesi için meri imar planı üzerine +1 kat imar artışı öngören
plan notu teklifi, 7 Kasım 2019 tarihinde Bakırköy Belediye Meclisi’nden oy birliği ile
geçmesine rağmen, 1/5000 ölçekli nazım imar planının revize edilmesi gerektiği ifade
edilerek, 13 Şubat 2020 tarihinde İBB Meclisi tarafından iki kez reddedilmişti.
Şu an ilgili nazım imar planı, katılımcı plancılık çerçevesinde organize edilen halk toplantıları
ve anketler sayesinde, bizlerin de talep, görüş ve önerileri alınarak revize edildi. Yetki alanı
kapsamında; arazi parçalarının kullanım biçimleri, ulaşım sistemleri, nüfus yoğunluğu ile
kentsel ve sosyal teknik altyapı alanları çalışıldı.
Çalışma kapsamında, 01.04.2003 onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değerlerine göre,
143.000 kişi olarak planlanan nüfus yoğunluğunun, 08.03.2004 onaylı 1/1000 ölçekli
uygulama imar planına 103.000 kişi olarak yansıtıldığı ve güncel nüfusun 109.000 kişi olduğu
tespit edildi. Bu doğrultuda, ilgili plan bölgesinin yaklaşık %24’lük bir nüfusu daha
taşıyabileceği netleşirken, meri imar planı üzerine +1 kat imar artışının getireceği ek nüfusun
yaklaşık %20 olduğu düşünüldüğünde, yapı stokunun yenilenmesi için bölgesel planlama
çerçevesinde önerilen modellerin teknik altyapısı ispatlanmış oldu.
Sonuç olarak, Bakırköy’ün, Demiryolu Kuzeyi ve Güneyi için daha önce kullanmadığı
bir hakkı, bugün deprem riski ve ekonomik imkânsızlıklar sebebiyle kullanmasının tam
zamanı.
Bu noktada, Bakırköy özelinde teknik altyapısı ispatlanan bir çözümün, İstanbul genelinde
teknik olarak mümkün olmaması, ilçemiz önünde bir engel teşkil etmemeli. Çünkü her ilçenin
kentsel dönüşüm sorunu bir olmadığı gibi çözümü de bir olamaz ve daha önce kullanılmayan
bir hakkın bu sebeple verilmemesi, Bakırköy açısından büyük bir adaletsizlik yaratır.
1999 Depremlerinden bu yana kaybedilen 22 yıl itibarıyla, beklenen Büyük İstanbul
Depremi’nin artık çok yaklaştığı ve çok sayıda insan hayatının tehlike altında olduğu dikkate
alındığında, plan sürecinin daha fazla uzamadan, en kısa sürede tamamlanarak
uygulamaya geçmesi tüm yetkililerin öncelikli sorumluluğudur.
Bu anlamda, İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Siyasi Parti Grupları’ndan süreci
hızlandırarak, plana onay vermelerini talep ediyor ve Parti Grupları ile görüşmeye devam
ediyoruz. İBB CHP ve İyi Parti Grupları’nın tam desteğini aldık. Ak Parti ve MHP
Grupları’ndan, İlçe Başkanlıkları ve Meclis Üyeleri aracılığıyla randevu beklerken,
verilen sözlerin takipçisi olduğumuzu ilan ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bakırköy Kentsel Dönüşüm Dayanışma Platformu
www.bakirkoykentseldonusum.org

Bir cevap yazın