BAKIRKÖY’DE AVM’LERDE OTOPARK SOYGUNU

İBB’nin ve Danıştay’ın “AVM otoparkları 0-3 saat ücretsiz olacak” yönündeki kararı, AVM’ler tarafından uygulanmıyor. Çünkü kesilen cezalar, kazançtan düşük! Her ay Milyonlarca lira haksız kazanç elde ediliyor.
Bakırköy’de AVM başlayan ve sayıları 2016 sonu itibarıyla AVM’lerin otoparklarında haksız kazanç sağlanıyor.

Galleria -Ücretsiz (Bakırköy Sahil)

Capacity -Ücretli (Bakırköy Merkez)

Carusel-Ücretli (Bakırköy Merkez)

Fly In -Ücretli (Florya)

Atrium-Ücretli Ataköy 9 Kısım)

Aplus -Ücretli (Ataköy6 Kısım)

Ataköy Marina -Ücretli (Bakırköy Sahil)

Airport-Ücretli (E-5 Yenibosna üzeri)

Aqua Florya-Ücretli (Florya)

Marmara Forum -Ücretli (Osmaniye)
Bu Avm’lerin çoğunun bodrumları ve otoparkları imar kanununa aykırı olarak yapılmış ve çoğunda dükkanlar ve otoparklar yapılmıştır..

Yargı kararına rağmen müşterilerinden park ücreti alan AVM’ler, yönetmeliğe göre ortak alan olan otoparklardan sağladıkları geliri, kiracılarının giderlerinden düşmeyip kendi kazanç hanesine aktarıyor.

İBB ise hem UKOME Başkanlığı’nın hem de yargının kararına uymayan AVM’lerin bu haksız vurgununa seyirci kalıyor.

AVM’lerin otoparklarında park ücretinin belirlenmesi konusunda İBB UKOME’nin (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) 29 Ocak 2007 tarihli kararı gereğince AVM’lerde 0-3 saat arası otoparkın ücretsiz olacak, 3 saat üzeri park işlemleri için de İBB Tarife Komisyonu’nca belirlenen tarifeye göre ücret alınacaktı.

İBB’nin almış olduğu bu karara itiraz eden bazı alışveriş merkezlerinin idare mahkemesinde açtığı dava kabul edilmiş, ancak arkasından İBB bu kararı Danıştay’a taşımıştı.

Danıştay 8.Dairesi 23.11.2009 tarihli temyiz kararında İBB’nin almış olduğu “AVM otoparkları ilk üç saat ücretsiz olacak” kararının hukuka uygun olduğuna hükmetmişti. Ancak Danıştay’ın 2009 yılında almış olduğu bu karara karşın aradan geçen yıllar boyunca AVM’ler otoparklarında ilk üç saatlik park karşılığında ücret almayı sürdürdü.

İBB birimi: Zorunlu değil

İBB’nin, yargı kararına uymayıp ilk üç saatlik otopark kullanımından ücret alınması karşılığında tek yaptırımı ise para cezası uygulamak.

Uygulanan para cezası ise bir AVM’nin otopark gelirlerinin ancak bir ila üç günlük cirosuna eşdeğer olduğundan caydırıcı olamıyor.

Cezayı ödemeyi göze alarak müşterilerinden yine otopark ücreti almayı sürdürüyorlar.

“AVM otoparkları emsal harici imar verilen ve müstakil tapusu olmayan alanlar olup, bağımsız bölüm niteliğinde olmayan AVM’lere hizmet edecek ortak alanlardır. Ticarethane olarak işletilmesi, doğu olmadığı gibi yasal da değildir”

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI DR. BÜLENT KERİMOĞLU’NDAN HALK YARARINA UYGULAMA

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ”İlçemizdeki Alışveriş Merkezlerini denetledi.

Yasal mevzuata ve imar kanuna aykırı yapılar ile ücretli otopark kullanımıyla ilgili denetimlerimizi yaparak, gerekli işlemleri gerçekleştirdik. Başlattığımız çalışmayla Bakırköyümüzdeki hiçbir AVM’de otopark ücreti alınmayacaktır.”dedi.

Yetkililer vatandaşın yanında yer alıp onların haklarını savunacaklarına yukarıda da okuduğunuz gibi yasaları uygulamak bir yana her ay yüzbinlerce lira kazanan AVM sahiplerini adeta ödüllendirir gibi sadece bugüne kadar sadece 3 günlük cirolarına ceza uyguluyor.

Hal böyle olunca da AVM yasalara uymayan AVM sahipleri ödüllendiriliyor.

Uyanlara ise “enayi” gözüyle bakılıyor.

HUKUKÇULAR NE DİYOR ‘OTOPARK HİZMETİ SOSYAL BİR HAKTIR’

Alışveriş merkezleri, adı üzerinde tüketicinin alışverişte bulunması için düzenlenen merkezlerdir. Bu merkezlere tüketicinin kendi aracı ile gelmesi, özgürce alışverişini yapması ve aldıklarını da kendi aracı ile taşıyabilmesi en doğal hakkıdır.

Otopark hizmetinin sunulması ticari bir durum değil, tüketicilere verilmesi gereken sosyal bir hizmet ve yasal bir haktır.

Başta alışveriş merkezi yatırımcıları olmak üzere herkes bu yasal hakkımıza saygı duymalı ve tüketicilerin bu hakkını engellememelidir.

Görüşlerine başvurduğumuz hukukçular bu konuda yargı kararları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararlarının da olduğunu, dolayısı ile bu kararlara uymayan AVM”lerin belediyeler tarafından uyarıldıktan sonra devamı halinde kapatılması gerektiğini savunuyorlar.

YÜREKLİ BİR SORUMLU ARANIYOR

, “Danıştayın kararlarına rağmen ilk 3 saat için otopark ücreti almaya devam eden AVM’ler mühürlenmelidir”

T.C. Danıştay 8. Dairesi 23.11.2009 tarih E. 2009/5562, K. 2009/6909 tarihinde Alışveriş Merkezleri’nin ilk üç saate kadar ücretsiz olması gerektiği yönündeki kararına tepki gösterip, uygulanamanın iptali için Danıştay’a başvuran AVM’lerin itirazını reddetmiştir.

UKOME’nin otoparkların üç saat ücretsiz olması kararı, oybirliği ile haklı ve hukuka uygun bulunmuştu.

Bir cevap yazın