SİYASET

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI HALİM KIZILIRMAK BASINLA KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ

Chp Bakırköy Belediye Başkan Aday Adayı Halim Kızılırmak Basına verdiği kahvaltılı toplantıda Bakırköy bizim birlikte yaşadığımız yer ve ben doğma büyüme Bakırköylüyüm.
17 yıl Büyük şehir Belediyesi ve Küçükçekmece Belediyelerinde müdür Belediye Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundum. Bilgi ve tecrübelerimle 6 yıldır da Bakırköy Kent Konseyi yönetiminde bulundum ve şimdi başkanlığını yürütmekteyim.
Bakırköy zor ama bir o kadarda potansiyeli yüksek bir ilçe ayağa kalkması için dokunuşlar yapmak gerekli Botanik parkta yapmayı düşündüğüm projelerle daha aktif hale getirip bir cazibe merkezine dönüştüreceğiz.
Spor tesislerini çoğaltıp spor kulüpleriyle birlikte hareket edeceğiz.
İnsan haklarına ve hayvan haklarına önem vereceğiz, kısacası Bakırköy’ü Bir mali Müşavir olarak borç gelir dengesini sağlayarak yönetmeye ve hak ettiği yere getirmeye talibim dedi ve ekledi;


BAKIRKÖY’E NEDEN ADAY OLDUM

​VİZYON
Çağdaş bakış açısı içerisinde Atatürkçü görüş ve düşünceye sahip olan Bakırköy Halkının beklediği, etkin iletişim, Türkiye’nin Kültür, Sanat merkezi, yeşil yaşanabilir bir kent, yaşlı ve genç nüfusun yaşam merkezlerinin olduğu, Avrupa birliği projeleri üreten kentsel yaşamı benimseyen, Bakırköy’ün geleceğini şekillendirmek ve bölgede pozitif değişimler yaratmak sürdürülebilir, katılımcı bütçeli, belediyecilik için liderlik ve yöneticilik bilgi, becerilerin bir araya gelmesiyle ulusal ve uluslararası alanda tanınmak.


MİSYON
Cumhuriyet tarihinin siyasal yapılanma başlangıcının merkezi olan Bakırköy’de tüm yerel halkın bir araya getirilmesi hiçbir mezhep, bölge, dini görüş, siyasi parti ayırımı olmadan, demokratik, hakkaniyet kuralları içerisinde, kamu iş birliği, yapı bütünlüğüne dikkat ederek geçmiş tarihini bilerek ve koklayarak şeffaf bir belediyecilik oluşturarak insan odaklı hizmet anlayışı yüksek, yaşam refahının artırılması için yeni modern bir Bakırköy’ün inşası için Hizmet anlayışı;


NEDEN ADAY OLUYORUM
Halim Kızılırmak, 1958 yılında Bakırköy Osmaniye’de doğdum. Mesleğim Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi, 2022 Ocak ayından itibaren Bakırköy Kent Konseyi Başkanıyım, geçmiş Kamu deneyimim sürecimde 16 yıl Anakent (İBB) ve Küçükçekmece Belediyesinde tüm birimlere hâkim Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundum. Bu nedenle açıklayacağım konulardan dolayı Bakırköy Belediye Başkan Aday Adayı oldum.
Öncelikle vizyon ve misyona bakıldığında yazımın içeriğinde ve ekinde bulunan CV’min gerçeğe en yakın bir CV olduğunu gözleye biliriz.
1925 yılından bugüne Bakırköy’de kök salmış bir ailenin bireyi ve 100. Yaşında ki bir partinin mensubu olarak doğup büyüdüğüm Bakırköy’e katkı sağlamak için çıktım bu yola;
⦁ Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçiliğimin yanı sıra Belediyecilik yaşantısı iliklerine kadar işlemiş bir kişi olarak halen yapmakta olduğum Kent Konseyi Başkanlığımın ve 120 STK, İlçe Kamu Yönetimi, 15 mahalle Muhtarı, Üniversiteler, Vakıf ve Barolar ile tüm değişik siyasi partilerin ortak adayı olarak görev yapmam İlçem adına beni umutlandırmıştır. Bakırköy genelinde yaşanacak başarı öyküsünü İstanbul geneline taşımak en önemli hedefimdir.
⦁ Belediyecilik Deneyimim ve mesleki bilgi birikimimi tecrübemi, belediye başkanlığına aday olarak kullanarak, Bakırköy’ün ekonomik, kültürel ve mali konulardaki sorunlarına çözüm bulmaya çalışabilir olmak;
⦁ Bölgenin geçmiş tarihinde mega kent oluşu, ancak şimdilerde gelişime kapalı kalmış yapısının ana nedenlerinin başında 8 yıl boyunca kapanan tren hattının yarattığı hasarın yönetimlerce göz ardı edilmesi, alt yapı ve ekonomik zorlanma, modern yapı alanlarının tek tek yok olması, yapı stoğunun eski oluşu, sosyal ihtiyaç merkezlerinin kapatılması ile Gençliğin başka bölgelere kayması ile bölgede sorunların çözme kavuşması için mastır plan gereksinimi olmuştur.
⦁ Spor yaşam merkezlerinin aktif kullanılır biçime getirilmesi,
⦁ Yaşlıların yararlanacağı sosyal donatılı bina ve alanların yaratılması ve hizmete açılması
⦁ Kadınlara genel ekonomik şartlarda uygun barınma alanlarının yapılanması ve hizmete açılması
⦁ Engelli bireylerin yaşam merkezlerinde gün içerisinde sosyal aktivitelerini gerçekleştirirken Anne ve Babaların çalışma yaşamında kazanç sağlamaları hizmetinin verilmesi,
⦁ Engelli kategorilerini ayırarak gerekli çalışmaları toplumsal hizmet anlayışı ile gerçekleştirmek
⦁ Diğer komşu ilçelerde var olan ancak Bakırköy’de olmayan Belediye Sosyal Tesislerinin halka sunulması
⦁ Kütüphane ve Gençlik Merkezleri ile Mahalle evlerinde Kütüphane hizmetlerinin iletişim kolaylıkları ile yaratılması, lise ve üniversite gençliğinin cazibe merkezi haline getirme hizmeti,
10-Bakırköy’ü tekrardan Türkiye’nin Kültür Sanat Başkenti olarak tekrar 1. inci sıraya yükselmesini sağlamak;
⦁ Bakırköy Belediyesinin geçmişte kendi içinde ki 8-9 ilçeye yetecek kadar güçlü Makine İkmal ve Araç parkına yeniden kavuşması,
⦁ Günümüzde en önemli konulardan biri olan Sokak Hayvanlarının Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin modern hale getirilmesi hizmeti,
⦁ Sağlık hizmetleri içerisinde her mahallenin anında acil ihtiyaçlarının karşılanması adına Evde Sağlık ve Ambulans hizmetinin her mahallenin muhtarlık yakının da yapılandırılması,
⦁ Spor ve Yaşam merkezine çocuklarını bırakan Anne ve Babaların 2-3 saat için zaman geçirecekleri bir Sera Merkezi ile sosyal stres ortamından koparak Ata Tohumu ve Seracılık ile çeşitli uğraşlara katılmaları ve Okulların Kimya Biyoloji derslerinde faydalanma imkânı bu merkezden sağlanması hizmeti,
⦁ Denize kıyısı olan Bakırköy’ün halkının deniz ile bir araya getirilmesi ve denizciliğin yaygınlaştırılması hizmeti,
⦁ Bakırköy de Trafik ile ilgili çözümlerin Kentsel dönüşüm içerisinde KİPTAŞ modeli ile ada bazlı dönüşüm seçeneği değerlendirilerek sosyal donatı alanları ile birlikte Park sorununun ortadan kaldırılması ve Akıllı yaşam alanları içerisine Kreşler konularak trafikteki yoğunluğun azaltılması hedeflenirken;
⦁ Kreş ve Yuvaların Kültür, Sanat, Spor, Müzik alanlarına ayrılması ile çocukların becerilerinin küçük yaşta ayrıştırılması ve yönlendirilmesinin gerçekleştirilmesi hizmetinin yapılması,
⦁ Kamu ile yapılacak iş birliği neticesinde Halkın daha aydınlatıcı ve bilgi sahibi olması ile semtine sahip çıkma olanağının yaratılması hizmeti,
⦁ STK’ların tek bir merkezde toplanarak sanal ofis ortamı yaratılmasına ve tüm STK’ların bulundukları ekonomik sıkıntılarına bu yolla destek olunması hizmeti
⦁ Bütçe çalışmaları öncesi Katılımcı, şeffaf, sürdürülebilir bir Belediyecilik olabilmesi için yurt içi ve Yurt dışı fonların İlçeye taşınması adına Belediye Bünyesinde yabancı dil ağırlıklı bir Proje Kalkınma biriminin kurularak Kent Konseyi ile iş birliği yapması sağlanmalı ve İlçeye gerekli fonlar getirilmelidir.
⦁ Belediye gelirlerinin arttırılması adına yapılacak çalışmalar içerisinde ilçeye gelen kişilerin GSM hatlarına bulundukları bölgeleri tanıtan aplikasyonların otomatik olarak yüklenmesi ile kentin daha cazip hale getirilmesi sağlanmalıdır,
⦁ Tarihini unutan uluslar yok olmaya mahkumdur sözünden yola çıkarak Bakırköy’deki Tarih ve geçmişi yaşatmak gerekmektedir.
⦁ İBB ile yapılacak iş birliğinin önemi İlçemiz adına ve yaşayan yurttaşlar adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kent Konseyi Başkanlık sürecimde Belediye Başkanlığının gerçekleştiremediği iş birliğini Kent Konseyi olarak gerçekleştirmiş olmak bu düşüncenin doğruluğunun ispatı niteliğindedir.
⦁ Eğitim Kurumları, kilise, cami, cem evi gibi toplumların inançlarını paylaştıkları yerlerde gerekli Belediye desteğini vermek
⦁ Spor Kulüplerine BELEDİYE Kanunun içerisinde ki yetkiler ile gerekli lojistik ve maddi desteği sağlamak,
⦁ Yeşil alan Park yerlerinin metre karesine göre altlarına otopark alanları yaratarak Trafik sorununu ortadan kaldırmak
⦁ Parklarda bulunan çocuk oyun alanlarının daha kullanılır hale getirilmesi
⦁ Spor alanlarının yaygın biçime getirilmesi ile sağlıklı yaşama fırsat verilmesi ve Gençlerin Kötü alışkanlıklara yönlenmesi ile sosyal hastalık haline gelen teknoloji bağımlılığından kurtarma
⦁ Sosyal belediyecilik adına cinsiyet eşitliği, İstanbul sözleşmesinde yer alan uygulamaların ilçede uygulanır hale getirilmesine özen göstermek gerekmektedir.
⦁ Sosyal Belediyecilik anlayışı içerisinde Çalışan Personele psikolojik destek eğitimleri
⦁ Halkın katılımı ve hizmetlerin sürdürülebilir olması adına İBB ile yakın diyaloglar içerisinde olmak karşılıklı hizmet alışverişini kuvvetlendirmek.
⦁ Bakırköy’de Belediye televizyonu hizmeti ile halkı her gün bilgilendirmek, çalışmalardan haberdar etmek.
⦁ Düzenlenmesi elzem olan ve alınacak fonların alt yapısını oluşturacak ulusal ve uluslararası festivalleri Geleneksel olarak düzenlemek. Spor, Kültür, Eğitim Sanat alanlarında bilgi ve becerilerin gelişmesine ev sahipliği yapmak
⦁ Baro ve Milli Eğitimle iş birliği protokolleri düzenlemek kadınlara çalışma alanı yaratma ve gençlere eğitim desteği hizmeti
⦁ Yol ve kaldırımları ile geride kalmış Bakırköy tamamen bir köy havasına bürünmüştür. İlçemizi modern yürünebilir, temiz, aydınlık bir ilçe haline getirmeliyiz.
⦁ Kent Konseyini daha etkin hizmet anlayışında olabilmesi ve üreteceği projeleri uygulanır hale getirmek için tam donanımlı çalışma alanlarının yaratılması gerekmektedir.
⦁ Mahallelerde Kent Konseyini destekleyerek Mahalle Meclisleri oluşturmak, her mahallenin sorunu ve beklentilerini projelendirerek gerekli çalışmaları Proje Müdürlüğünde değerlendirmek.
⦁ Belediye ile İlçe Örgütü arasında gerekli köprüyü kurmak adına Gençlerin proje geliştirmesini sağlamak
⦁ İlçede gerçekleşen tüm törenleri Belediye şapkası altında yaparak tüm siyasi görüşe sahip parti ve halkın katılımını artırmak,
⦁ Belediye hizmet anlayışı içerisinde diğer siyasi görüşlerin de benimsediği ve kendi siyasi merkezini iktidara taşıyacak ortak akılda hizmetin sunumunu yapmak en önemli konu

HALİM KIZILIRMAK KİMDİR

KİŞİSEL/ EĞİTİM :

HALİM KIZILIRMAK 14.02.1958 Osmaniye/ Bakırköy doğumlu; İlk Okulu Osmaniye İbni Sina İlkokulunda, Orta Okulu Şeker Evler Orta Okulu (Şimdiki Cumhuriyet Orta Okulu) Liseyi Bakırköy Ticaret Lisesinde tamamladıktan sonra,
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık Lisans Bölümünden 1982 yılında mezun oldum.
2014 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı Eğitimi Programı tamamladım.
1 Kız 1 Erkek çocuk Babası olup 1 Torunum var. Almanca bilmekteyim.


İŞ VE SOSYAL YAŞAM :

1976-Sosyal Sigortalar Kurumu Osmaniye Dispanserinde memuriyet görevine başladım.
1980-Üniversite yıllarımda ayrıca Mali Müşavirlik Ofisim ile birlikte Gıda Sektöründe CEO olarak görev yaptım.
1984-1986 yıllarında Panorama Turizm A.Ş de CEO olarak görev yaptım.
1986-Yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında;
1993-2002 arasında Küçükçekmece Belediye Başkanlığında Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundum.
1986-Yılında Bakırköy’ün en önemli STK’dan olan Yeşilyurt Spor Kulübü Üyesi oldum.
1989 yılından beri İSMMMO ve TÜRMOB üyeliği,
2000-2002 yıllarında MMMB de Genel Merkez Genel Sekreterlik görevini,
2006-2014 yılları arasında Yeşilyurt Spor Kulübü Genel Sekreterlik görevinde bulundum.
2016-Yılından itibaren SHÇEK Çocuk Koruma Derneği Başkanlığını,
2018-2019 tarihleri arası BAKIRKÖY KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ
2019-2022 BAKIRÖY KENT KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2019-Yılından itibaren Yeşilköy Yeşilyurt Güzelleştirme Kültür Derneği Başkan Yardımcılığı,
2019-Yılından itibaren İşitme Engelli Aileleri Derneği Denetim Kurulu Başkanlığı,
2022-Yılında İSTANBUL KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ
2022-Yılından yapılan Genel Kurul sonrası BAKIRKÖY KENT KONSEYİ BAŞKANI görevlerini yürütmekteyim.

Bir yanıt yazın

× Bize Ulaşın!