GÜNDEM

ADLİYELER İÇİN KARAR VERİLDİ

Erdoğan’ın “tam kapanma” kararının ardından HSK zorunlu ve acil adalet hizmetleri dışında bütün iş ve işlemler 17 Mayıs’tan sonrasına erteledi…


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından “tam kapanma” kararını açıklamıştı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 29 Nisan-17 Mayıs arasında uygulanacak tam kapanma süresince adalet hizmetleri ile ilgili bazı yeni kararlar aldı. Zorunlu ve acil adalet hizmetleri dışında bütün iş ve işlemler 17 Mayıs’tan sonraya ertelendi.

HSK kararının ayrıntıları şöyle:

“-Tutuklu (yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile acil görülen diğer işler dışında ilk derece ve istinaf mahkemelerinin yargı yerlerindeki duruşma, müzakere ve keşifleri 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05.00’a kadar ertelenecek.

– Duruşma, müzakere ve keşifler ile ertelenmesine yönelik işlemler evrak üzerinden ve duruşma açılmadan icra edilecek.

– Yeni duruşma günü ile keşif saati, uyuşmazlığın taraflarına bildirilecek.

– Ceza Muhakemesi Kanununa göre tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu durumlarda, tutuklu ve müdafinin SEGBİS uygulaması üzerinden dinlenilerek yapılacak.

– Tutukluluğa itiraz, yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz ve infaz hâkimliğine yapılan itirazlar ile müzakereler, öncelikle UYAP imkânları kullanılarak veya uygun görülmesi hâlinde diğer iletişim kanallarından yapılacak.

– Tam kapanma önlemleri kapsamında ertelenmesine karar verilen duruşma ve adli işlerin, uyuşmazlık konusu işin taraflarının zarar görmesini engelleyecek şekilde, sokağa çıkma kısıtlamasının bittiği tarihten sonraki iş günlerine bırakılacak.

– İhtiyati tedbir ve bu işleme yönelik itirazların salgının önlenmesine yönelik tedbirlere uygun şekilde ele alınacak.

-Erteleme süresince yargıda hedef sürelere uyulamaması terfi incelemesinde ve teftiş sırasında aleyhte değerlendirilemeyecek.

– Erteleme süresince suç ve suçlulara ilişkin ihbar ile şikâyetlerin kanun önünde dava ve iddia hakkı çerçevesinde devam edecek. Mahkemeler ve Cumhuriyet savcılardan bu kouda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

– İdari izin konusunda 14.04.2021 tarihli ve 2021/592 sayılı karar aynen uygulanacak.

– İdari izinli sayılanların baktığı mahkeme ve işler için komisyon başkanları ve Cumhuriyet başsavcıları tarafından nöbetçi hâkim ve Cumhuriyet savcısı belirlenecek.

– HSK, erteleme süresince hâkim ve Cumhuriyet savcılarının uhdelerinde bulunan iş ve işlemleri mümkün olduğunca uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri kapsamında takip etmelerini, dava dosyalarının incelenmesi, kararların süresi içerisinde yazılması ve diğer zorunlu adli hizmetlere ilişkin yükümlülüklerini imkân dâhilinde evden yerine getirmeleri gerektiğini bildirdi.

– Salgının boyutu ve adliyelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak komisyon başkanları ve başsavcılar, görev ve yetkileri kapsamında ilave tedbirler alacak.”

Bir yanıt yazın

× Bize Ulaşın!