GÜNDEMSAĞLIK

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ‘ZAM’ PROTESTOSU

Sağlık çalışanları, hekimlere yapılacağı açıklanan maaş zammının kapsamı dışında tutulmalarını protesto etti. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları, “Bizleri sağlık çalışanı olarak görmeyen anlayışı kabul etmiyoruz. Alkış değil, hakkımızı istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Sağlık emekçileri, Öz Sağlık İş Sendikası’nın çağrısı üzerine bugün Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi önünde bir araya geldi. “Ücrette adalet istiyoruz”, “Mutfağımız yanıyor”, “Ayrıştırmayın”, “Hekim Bakanlığı yapmayın” dövizleri taşıyan sağlık çalışanları adına açıklamayı Öz Sağlık İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Erdem Dinç yaptı. 

İşçiyi sağlık çalışanı olarak görmeyen anlayışı kabul etmediklerini söyleyen Dinç, şöyle konuştu:

HEKİMLERE YAPILACAĞI İLAN EDİLEN ZAMLARLA İLGİLİ KİMSENİN BİR SIKINTISI YOKTUR: “Hepinizin yakından bildiği gibi kamuoyunda ‘hekim zammı’ olarak adlandırılan çalışma, diğer tüm sağlık çalışanlarının tepkisi ile karşılaşılınca isabetli bir karar ile yeniden değerlendirilmek üzere bütçe görüşmelerinden sonraya bırakılmıştır. ‘Pandeminin kahramanı sağlık çalışanlarına müjdemiz var’ denilerek açıklanan zam haberi ile kimlerin sağlık çalışanı olarak görülüp kimlerin kapsam dışı tutulduğu net olarak ortaya çıkmıştır. Hastanelerde hali hazırda bitmek bilmeyen şiddete maruz kalan, yöneticiler tarafından türlü mobbinglere uğrayan, görev tanımları dışında hasta ve çalışan sağlığı hiçe sayılarak çalıştırılan sağlık işçilerinin bir de yapılan açıklamalarla ‘sağlık çalışanı’ olarak görülmemiş olması bizleri derinden üzmüştür. Hekimlere yapılacağı ilan edilen ve biz sağlık işçilerinin de desteklediği zamlarla ilgili kimsenin bir sıkıntısı yoktur.

SIKINTI AYRIŞTIRILMAKTA, ÖTEKİLEŞTİRİLMEKTE: Asıl sıkıntı ayrıştırılmakta, ötekileştirilmekte, ‘Sağlık ekip işidir’ sözünün boşa çıkartılmasında, çalışma barışının altına dinamit yerleştirilmesinde, fedakarlığın meslek ayrımına tabi tutulmasında, sağlık işçisinin ‘sağlık çalışanı’ olarak görülmemesinde, nimet-külfet dengesinde, işçiye sadece külfetin yazılmasındadır.

TÜRK SAĞLIK HİZMETİNİN ÇÖKECEĞİ YADSINAMAZ BİR GERÇEKTİR: Öncelikle bilinmelidir ki sağlık ve sosyal hizmet işçisinin yetkili sendikası olarak, işçiyi sağlık çalışanı olarak görmeyen anlayışı kabul etmiyoruz. Sağlık kurumlarının bel kemiği olan sağlık işçileri olmasa dünyada ilk sıralara oturan, her türlü övgüyü hak eden Türk sağlık hizmetinin çökeceği herkesin malumu olan yadsınamaz bir gerçektir.

‘HAKKINIZ ÖDENMEZ’ SÖZÜ MEĞER GERÇEK ANLAMINDA KULLANILMIŞ: Pandemi koşullarında gösterilen fedakarlıktan söz edilirken ambulanslarla Covid’li hasta taşıyan 112 personelinden, ambulans sürücülerinden, hasta karşılama personelinden, Covid’li hastaların altını temizleyen, bakımını yapan, yemeğini yediren, yönlendirmelerini yapan, verilerini giren çalışanlardan, teknik personelinden, sağlık işyerlerinde asayişi sağlayan güvenlik görevlilerinden, teknik işlerden sorumlu işçilerden söz etmemek, onların fedakarlığını yok saymak, ailelerinden uzakta günlerce izinsiz çalışan sağlık işçilerini ‘sağlık personelinden saymamak’ şeklindeki bir anlayışı kabul etmiyoruz. Balkonlardan alkış aldığımızda ve ‘hakkınız ödenmez’ denildiğinde kendimizi vatan nöbetinde hissedecek kadar onurlanmış, gurur duymuştuk. Ama bugün görüyoruz ki ‘hakkınız ödenmez’ sözü meğer gerçek anlamında kullanılmış.”

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TALEPLERİ

Öz Sağlık İş Sendikası İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Dinç, Sağlık Bakanlığı’nda çalışan 170 bin sağlık işçisinin yetkili sendikası olduklarına vurgu yaparak taleplerini şöyle sıraladı:

“Sağlık işçisinin emeğinin hakkını istiyoruz. Bizlerin de sağlık çalışanı olduğumuz gerçeğinin şartsız kabulünü istiyoruz. Nimet-külfet dengesinde eşitlik istiyoruz. Sağlık hizmeti verilirken işçinin de emeğinin görülmesini istiyoruz.

Sizler kabul etmeseniz de sağlık ekip işidir. Bizleri mali haklar üzerinden birbirimize düşürmeyin. Bizler işyerlerindeki çalışma barışını korumaya çalışırken eylem ve söylemlerle bu birlikteliği baltalamayın. Sağlık çalışanlarının tamamı ‘pandeminin kahramanıdır’. Ortada bir paylaşım varsa herkes hakkı olanı almalıdır. Biz sağlık çalışanlarının hizmeti nefes gibidir, kesilince hissedersiniz.”

Bir yanıt yazın

× Bize Ulaşın!