GÜNDEMSİYASET

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK SINAVLARIN ERTELENDİĞİNİ GENELGEYLE AÇIKLADI

                                                                                                                           T.C.

                                                                                                         MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

                                                                                                    Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sayı : E.83203306-10.03-18436739                                                                                                                           25.12.2020                                                                                                                        

Konu : Sınavların Ertelenmesi

DAĞITIM YERLERİNE

 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. b) 18.12.2020 tarihli ve 83203306-10.03-E.18219678 sayılı yazımız. Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar ilgi (a) Yönetmelikle düzenlenmiş olup 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin resmî ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında yapılması gereken ölçme ve değerlendirme uygulamaları ile öğrencilerin karnelerine ilişkin işlemler, söz konusu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre yürütülürken yaşanmakta olan salgın sürecinde “Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler” başlıklı ilgi (a) Yönetmeliğin Ek 3 üncü maddesi gereğince aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

 Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin; 04-22 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği ve söz konusu tarihler arasında eğitim kurumlarında sadece ölçme ve değerlendirme uygulamalarının gerçekleştirileceği, resmî ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esasların ilgi (a) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütüleceği ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacağı ilgi (b) yazımızla bildirilmiştir.

Ancak salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile yaşanabilecek öğrenci ve veli hareketliliği göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmeler sonucunda özel ve resmî tüm ortaöğretim kurumlarında;

1- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine yönelik bugüne kadar sınav yapılamamış derslerden herhangi bir sınav yapılmamasına karar verilmiş olup bu döneme ilişkin kalan sınavlar, salgının seyri göz önünde bulundurularak yapılacak planlama doğrultusunda, 15 Şubat 2021 tarihinden sonrasına ertelenmiştir.

2- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin iş ve işlemler bu sınavların yapılmasından sonra tamamlanacak olup karne basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır.

3- Bugüne kadar gerçekleştirilmiş ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olup bu kapsamda, derslere ilişkin yapılmış olan sınavlar ile performans çalışmalarına ilişkin puanların e-Okul sistemine işlenmesi sağlanacaktır.

 4- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim düzeyindeki okullarda öğrenim gören tüm kademe ve sınıf seviyeleri ile özel eğitim sınıflarında eğitim gören özel eğitim öğrencileri için sınavlar yapılmayacak olup bu öğrencilerin tüm derslere ilişkin birinci dönem puanları; ders etkinliklerine katılım ve performans çalışmaları üzerinden değerlendirilerek oluşturulacaktır.

 Adres: Atatürk Bulvarı No:98 Bakanlıklar / ANKARA

 Ayrıntılı bilgi için: Erol GÜNAY Şb. Md. Elektronik ağ: www.meb.gov.tr Tel: (0 312) 413 26 91 e-Posta: ogm_mevzuat@meb.gov.tr Faks: (0 312) 418 07 39 KEP: meb@hs01.kep.tr Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

 https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 5289‐4713‐32a3‐9217‐41a7 kodu ile teyit edilebilir.

5- Eğitim ve öğretim faaliyetlerine, uzaktan eğitim yoluyla, birinci dönemin sona ereceği 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edilecektir.

6- Yarıyıl tatili ile ikinci ara tatilin birleştirilerek uygulanacağı 25 Ocak-12 Şubat 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim faaliyetlerine ara verilecektir.

7- Birinci maddede sözü edilen sınavlar ile ilgi (a) Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine göre ikinci dönemin ilk haftası içerisinde yapılması gereken sorumluluk sınavlarının uygulanma tarihleri ve bunlara ilişkin usul ve esaslara dair gerekli açıklamalar ileri bir tarihte yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                                                           Ziya SELÇUK
                                                                                                                                                      Milli Eğitim Bakanı

Bir yanıt yazın

× Bize Ulaşın!