MERKEZİ YÖNETİM VE YEREL YÖNETİMLERİ, DEPREM KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİNE DAVET EDİYORUZ

Bakırköy Kentsel Dayanışma Platformu her zaman olduğu gibi gene Bakırköy ve İstanbul’a acil olarak alınmsı gereken önlemler ve Projeleri sunmakta ;
İşte öneriler;
Devletin Öncelikli Sorumluluğu, Halkın Can ve Mal Güvenliğini Sağlamak
Son 1 yıl içinde, gerek Merkezi Yönetim, gerekse Yerel Yönetimler tarafından, riskli yapı
stokunun iyileştirilmesini teşvik eden ve konuyla ilgili şeffaflık sağlayıp, katılımcılığı
hedefleyen, önemli adımlar atıldı. Bunlardan bazıları:
 İBB Meclis Kararı ile 39 ilçede imar hak kayıplarının iade edilmesi
 Cumhurbaşkanı Kararı ile kentsel dönüşüm konutlarına ilişkin inşaat taahhüt işlerinde
KDV’nin %1’e düşürülmesi
 Cumhurbaşkanı Kararı ile binasını dönüştürecek vatandaşa kredi desteğinin 200 bin TL’ye
yükseltilmesi
 İBB Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından revize edilen nazım imar planlarının, katılımcı
plancılık anlayışıyla yapılmaya başlanması
 İBB tarafından, “Askıya çıkan planlar, sms’le cepte” uygulamasının hayata geçirilmesi
 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, bina kimlik sistemine dair yönetmelik
yayımlanması
 İBB tarafından, kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla, “İstanbul Yenileniyor”
projesinin hayata geçirilmesi
Tüm bu çalışmalar umut verici olsa da, 1999 Depremlerinden bu yana kaybedilen zaman ve
ekonomik imkânsızlıklar dikkate alındığında, maalesef riskli yapıların kısa sürede
yenilenebilmesi için yeterli değil.
Bu anlamda, 39 ilçeye ait imar planlarının mümkün olan en kısa sürede netleşmesi, binasını
dönüştürecek vatandaşa 0 faizli kredi imkânı sağlanması ve kamusal desteğin artması gibi
kritik adımlara ihtiyaç var. Ancak, umutsuz değiliz.
Biz en zor zamanlarda tek yürek olabilen ve dayanışma ruhuna inanan, özel bir milletiz.
Daha önce pek çok kez başardık, yine başarırız. Yeter ki Merkezi Yönetim ve Yerel
Yönetimler, Siyaset Üstü bir anlayışla, eş güdüm içinde, tam bir Seferberlik ilan edip, halkı
desteklesin ve güvence versin.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bakırköy Kentsel Dönüşüm Dayanışma Platformu
www.bakirkoykentseldonusum.org

Bir cevap yazın