GÜNDEM

BAKIRKÖY’DE HURDA DEMİR ALINIR MOLOZ ATILIR

Bakırköy Hurda Demir Alınır Moloz Atılır Her Türlü Hurda Alınır satılır sizlere bu tanımı yaparken de biraz faydalı bilgiler vermek istedim. Öncelikle gelin isterseniz Hurda Nedir Ve Kaynak kökeni nedir Onunla Başlayalım 

Hurdacılık tanım itibarıyla, atıl duruma geçen cam, metal, plastik, kağıt vb. gibi geri dönüştürülebilir malzemelerin toplanması, ayrıştırılması ve bazı işlemler sonucunda tekrar ham maddeye dönüştürülmesidir.

Hurdacılık denildiğinde herkesin aklına farklı bir şeyler gelebilir. Fakat hurdacılık yani geri dönüşüm, hurda alıp satmanın çok ama çok ötesinde olan bir meslektir. Bugün tonlarca hurda çeşidinin geri dönüştürülmesi Bakırköy Hurda gibi birçok hurdacı firması ve sosyal projeler sayesinde mümkün olmaktadır.

  1. Hurdacılığın Önemi Nedir?
  2. En Çok Alım Satımı Yapılan Hurda Çeşitleri Nedir?
  3. Hurdanızı Nasıl Değerlendirebilirsiniz?

Hurdacılığın Önemi Nedir?

Hurdacılık kimileri tarafından önemsiz bir iş gibi görünse de veriler tam aksini söylemektedir. Dünya üzerinde her yıl 2.12 milyar ton atığın büyük bir bölümü geri dönüştürülmeden toprağa karışıyor. Toprağa karışan bu atıklar ise ne yazık ki büyük bir enerji israfına neden olur.

Geri dönüşüm ise bu israfın önüne geçerek, her anlamda enerji tasarrufu sağlamaktadır. Enerji tasarrufunun yanı sıra beraberinde birçok faydayı da getiren hurdacılık sektörü;
• Doğal kaynakların Korunması
• Enerji Tasarrufunun Sağlanması
• Daha Az Sera Gazı Salınımı
• Ham Madde Talebinin Azaltılması
• Doğal Yaşam ve Ekosistemin Korunması
• İstihdamın Sağlanması
• İthalatın Azaltılması
gibi, konularda önemli bir yere sahiptir.

Bir örnek vermek gerekirse;
Ham madde ihtiyacını, geri dönüşüm ile karşılamak, o ham maddenin kaynağından çıkarılmasına oranla daha az enerji gerektirir. Enerji tasarrufu sağlaması sebebiyle iklim değişikliğine neden olan sera gazı salınımı da daha az olacaktır. Bu sayede ekosistem ve doğal yaşam korunmuş olurken, aynı zamanda daha çok kişi de istihdam edilebilmektedir.

Hurdacılar veya sosyal projeler ile geri dönüştürülen atıklar, hava, su, kömür, petrol, doğal gaz ve minerallerden sonra yedinci doğal kaynak olarak tanımlanmaktadır. Bu kadar önemli olan geri dönüşüm sektörü ise ülkemizde yaklaşık olarak 5 milyar € ‘luk bir hacme sahiptir.

En Çok Geri Dönüştürülen Hurda Çeşitleri Nedir?

Tüketiciler ve hurdacılar tarafından geri dönüşümü en çok yapılan ürünler camlar, kağıtlar, plastikler ve metal ürünlerdir. Hurda metaller diğer hurda çeşitlerine göre kullanım alanları ve yapısal özellikleri nedeniyle daha değerlidir.

Bu değer ise birçok kişinin hurda metal toplaması, ayrıştırması veya bir şekilde hurdacılık sektörüne adım atmasına neden olmaktadır. Diğer geri dönüştürülebilir malzemeler ise yine kısmi olarak hurdacılar tarafından ve sosyal projeler kapsamında geri dönüştürülmektedir.

Geri dönüştürülebilir maddeler nelerdir?

• Kâğıt
• Cam
• Alüminyum
• Plastik
• Piller
• Motor Yağı
• Bakır
• Demir
• Elektronik Atıklar
• Plastikler
• Piller
• Tekstil Ürünleri
• Ahşaplar
• Diğer Metaller
• Solvent Bazlı Atıkla

Hurda Metaller Nasıl Geri Dönüştürülür?

Hurda metaller diğer birçok atık çeşidine göre daha fazla geri dönüşümü yapılabilen atıklardır. Bunun sebebi ise kullanım alanlarının sıklığı ve yapısal özellikleridir. Birçok araç ve gereç yapımında kullanılan metaller, sanayi alanında da yine sıklıkla kullanılmaktadır.
Metallerin geri dönüşümüne ise ilk etapta ayrıştırma yapılarak başlanır. Türüne göre ayrışan metaller daha sonra uygun geri dönüşüm merkezlerine gönderilirler. Bu geri dönüşüm merkezlerinde ise bazı işlemlere tabii tutulurlar. Daha sonra ise eritme ocaklarında eritilirler ve tekrardan üretim sürecine dahil edilirler

Kâğıtlar Nasıl Geri Dönüştürülür?

Geri dönüştürülmek üzere toplanan kâğıtlar, kâğıt hamuru hazırlamak için
su içerisinde liflerine ayrılır. Sonra içinde lif olmayan yabancı herhangi bir madde varsa ayrıştırma işlemine tabi tutulur. Kâğıtların üzerinde ki mürekkep için sodyum hidroksit veya sodyum karbonat kullanılmaktadır.

Daha sonra hazır olan kâğıt lifleri yeni kâğıt üretiminde kullanılabilmektedir. 1 ton kullanılmış kâğıdın geri dönüştürülmesi ile yaklaşık 16 adet yetişmiş cam ağacı ve 85 metrekarelik ormanlık alanın tahribi önlenebilmektedir. Bu nedenle kâğıtların geri dönüştürülebilir olması başlı başlına bir mutluluk kaynağı olmalıdır

Cam Atıklar Nasıl Geri Dönüştürülür?

Cam atıklar öncelikle renklerine göre ayrıştırılıp geri dönüşüm tesislerine verilmektedir. Burada atık ve katkı maddelerinden ayrıştırılırlar. Daha sonra camlar kırılır ve ham madde karışımına katılarak yüksek sıcaklıklarda ki erime ocaklarına dökülür. Bu işlemden sonra ise atık camlar tekrardan cam olarak kullanılabilmektedir.

Camların geri dönüştürülmesi ile yine yüksek oranda enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. Örneğin, 1 ton cam atığın geri dönüştürülmesi ile 100 litre benzinden tasarruf edilmektedir. Bu enerji tasarrufunu Türkiye genelinde düşünürsek, yaklaşık 30 milyon litre benzinden tasarruf edilebilir

Alüminyum Atıklar Nasıl Geri Dönüştürülür?

Alüminyum atıklar geri dönüşüm tesislerine gönderildikten sonra küçük parçalara ayrılırlar. Sonra bu parçalar büyük ocaklarda eritilerek dökme alüminyum üretilir. Geri dönüştürülen bu alüminyum ise yapısal özelliğinden bir şey kaybetmez ve daha sonra tekrar geri dönüştürülebilir.

Beton Nasıl Geri Dönüştürülür?

Betonlar ise çeşitli yapıların yıkımından sonra toplanarak geri dönüştürülebileceği alanlara taşınır. Burada kırma makineleri ile ufak parçalar ayrılan betonlar çeşitli işlerde çakıl olarak kullanılabilmektedir. Yine bu betonların içerisinde katkı maddesi yoksa yeni betonlar için kuru harç olarak ta kullanılabilmektedir.

Plastik Atıklar Nasıl Geri Dönüştürülür?

Plastik atıklar cinsine göre ayrılıp geri dönüşüm tesislerinde birtakım işlemlere tabii tutulurlar. Sonra bu atıklara küçük parçalara ayrılır ve ham madde içine karıştırılarak veya tekrar eritilip katkı maddeleri ile ikinci sınıf ham madde olarak kullanılabilmektedir.

Hurdanızı Nasıl Değerlendirebilirsiniz?

Geri dönüşüme katkı sağlamak için öncelikle geri dönüşüm bilincinin arttırılması gerekmektedir. Ülkemizde maalesef ki her yıl yaklaşık olarak 1.5 milyar ₺ değerinde geri dönüştürülebilir atık çöpe gidiyor.

Atıl duruma geçen malzemelerin çöpe atılması yerine geri dönüştürülmesi çöpe giden bu servetin ekonomiye kazandırılması demektedir. Bu oranların arttırılması ise ülke olarak dışa bağımlılığı azaltır ve beraberinde birçok faydayı getirir.

Peki geri dönüşüm için ne yapabilirsiniz?

Tüketim hızımıza yetişemeyen dünyamızda geri dönüşüm evde başlar. Geri dönüştürülebilir atıklar için ayrı kutular oluşturabilir ve türüne göre atıl duruma geçen malzemeleri biriktirebilirsiniz. Daha sonra bu atıkların geri dönüştürülmesi için adresinizden alınmasını isteyebilirsiniz.

Bazı belediyelerin ise sokaklarda geri dönüşüm kumbaraları bulunmaktadır. Bu bilinci çocuklarımıza sevdirmeli ve bizler birer yetişkin olarak daha çok önem vermeliyiz. Geri dönüşüm konusunda binlerce fikir edinebileceğiniz sayısız video içeriği ve birçok sosyal platform bulunmaktadır. Bu video içeriklerine göz atarak kullanmadığınız eşyaları yenileyebilirsiniz.

Kağıt, plastik, metal vb. gibi geri dönüştürülebilir atıkları ise hurdacı firmalarına ücreti karşılığında satabilirsiniz. Bu sayede milyar lira değerine ulaşan atıkların çöpe gitmesini önleyebilir ve ekonomik olarak fayda sağlayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

× Bize Ulaşın!