GÜNDEM

BAKIRKÖY KENTSEL DÖNÜŞÜM PLATFORMU iBB MECLİS BİNASI ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

İBB İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU’NUN DİKKATİNE!


Büyük İstanbul Depremi Giderek Yaklaşırken, Bakırköy, 4 Aydır Plan Onayı Bekliyor.
İBB Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından, Haziran ayında İBB Meclisi’ne sevk edilen,
“Bakırköy 1/5000 Ölçekli Demiryolu Kuzeyi ve Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı”nın en
geç Ekim ayı İBB Meclisi’nde onaylanıp, artık 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
aşamasına geçmesini beklerken, komisyondan bu ay da çıkmadığını, üzülerek öğrenmiş
bulunmaktayız.
Nüfusunun büyük bir kısmı, dar gelirli, emekli ailelerden oluşan Bakırköy’de, bugüne kadar
dönüşümü tamamlanan riskli binaların oranı sadece %12 olup, kentsel dönüşümün
hızlanabilmesi için öncelikli olarak imar planının netleşmesine ihtiyaç vardır.
Bu anlamda, İBB Şehir Planlama Müdürlüğü’nün, katılımcı plancılık çerçevesinde,
2003 yılında verilen hukuki hakları koruyarak, afete dayanıklı bir kent için iyileştirmeler
önerip, donatılar ve merkez alanları ile 1.derece kent merkezi olarak yaptığı bütüncül
planlamayı değerli buluyor ve destekliyoruz.
Bakırköy’ün 1.derece deprem bölgesinde olması ve kaybedilen 22 yıla bağlı olarak zamanın
sürekli aleyhimize işlediği dikkate alınarak, söz konusu plana öncelik verilmesini talep ediyor,
İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ndaki tüm Meclis Üyelerini, süreci hızlandırıp,
yanımızda olmaya davet ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bakırköy Kentsel Dönüşüm Dayanışma Platformu
www.bakirkoykentseldonusum.org

Bir cevap yazın