GÜNDEMSİYASET

BAKIRKÖY BELEDİYE MECLİSİ İMAR HAK KAYIPLARINI OY BİRLİĞİYLE KABUL ETTİ

İMar Hak Kayıplarının İadesiyle İlgili Teklif, Oy Birliği İle İBB’ye Gönderildi!

Bakırköy Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında, daha önce imar planlarına uygun şekilde ruhsat alarak yapılmış, zaman içinde plan değişiklikleri sonucu yapılaşma alanı azaltıldığı için açıkta kalmış ve deprem riski taşıyan yapıların yıkılıp yeniden eski haklarıyla birlikte yapılması için hazırlanan plan notları, İBB Meclisi’ne oy birliği ile gönderildi.

[12:12, 09.01.2021] ramazankosak1907: İadesiyle İlgili Teklif, Oy Birliği İle İBB’ye Gönderildi!

Bakırköy Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında, daha önce imar planlarına uygun şekilde ruhsat alarak yapılmış, zaman içinde plan değişiklikleri sonucu yapılaşma alanı azaltıldığı için açıkta kalmış ve deprem riski taşıyan yapıların yıkılıp yeniden eski haklarıyla birlikte yapılması için hazırlanan plan notları, İBB Meclisi’ne oy birliği ile gönderildi.

İBB’DE OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLMİŞTİ

17 Aralık 2020’de İBB Meclisi’nde, afet risklerine hazırlık kapsamında kentsel dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla 6306 sayılı Kanuna göre Riskli Yapı olarak tespit edilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerine uygun olarak ruhsat ve/veya yapı kullanma izin belgesi almış olan yapıların yıkılıp yeniden yapılmasına ilişkin,” İstanbul Genelindeki Riskli Yapılara İlişkin Meri İmar Planlarına Plan notu ilavesi” oy birliği ile kabul edilmişti.

Bakırköy Belediye Meclisi’nin Ocak ayı toplantısında da, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına ilave edilmesi amacı ile Belediyenin İmar Müdürlüğü ve İmar Komisyonu tarafından hazırlanan plan notu ilavesi İBB Meclisi’ne tüm siyasi partilerin ‘Oy Birliği’ ile gönderildi.

TEKNİK BAŞKAN YARDIMCISI KONUYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Görüştüğü sivil toplum kuruluşlarından konuyla ilgili kendisine gelen söylemlerle ilgili detaylı bilgi vermek amacıyla konuşma yapan Bakırköy Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı ve CHP’li Meclis Üyesi Cavit Ganiç, Cumartesi Pazar demeden imar hak kayıplarının iadesi ile ilgili yapılan 17 toplantının sonunda hazırlanan plan notlarının Bakırköylülere hayırlı olmasını diledi. İmar hak kayıplarıyla ilgili yapılan çalışmada görev alan belediye imar planlama müdürlüğü çalışanlarına, komisyon üyelerine, meclis üyelerine ve dayanışma içinde oldukları tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Bakırköy’ün kentsel dönüşümü için merkez 7 mahallesinin (Osmaniye, Kartaltepe, Zuhuratbaba, Yenimahalle, Sakızağacı, Zeytinlik ve Cevizlik) imar iyileştirmesiyle ilgili plan tadilini de siyasi parti fark etmeksizin ortak çalışma ve ortak karar alarak İBB’ye gönderdiklerini hatırlatan Ganiç, İBB İmar Komisyonu’nda kabul görmeyen plan tadiliyle ilgili de siyasi parti fark etmeksizin Ak Parti, MHP ve CHP’li tüm meclis üyelerinin canla başla çalıştıklarının da altını çizdi.

İBB’nin kendine has bir işleyişi ve çalışma sistemi olduğunu belirterek, Bakırköy Belediyesi’nden ortak kararla gönderilen plan tadilatlarının tüm ısrarlarına rağmen ret edildiğini hatırlatan Ganiç, Bakırköy’e + kat verilmesini kendisinin istemediği ve artı kat verilmemesi için ayak direttiği yönünde söylemlere de açıklık getirdi. 

SEÇİM DÖNEMİNDE TÜM ADAYLARIN +KAT VAATİ VAR

Öncelikle binlik planlarda değişiklik yapılmasını ve buna ilaveten çözülemeyen konularda plan notu yapılması gerektiğine inanan biri olduğunun altını çizen Teknik Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç, hem Cumhur İttifakı’nın, hem de Millet İttifakının İBB ve belediye başkan adaylarının seçim döneminde Bakırköy’e +kat verilmesiyle ilgili vaatlerinin olduğunu hatırlattı. Kendisinin de partili olarak İBB ve Bakırköy Başkan adaylarının yanlarında olduğunu söyleyerek, “Vaatlerimizi yerine getirmek boynumuzun borcudur, siyasilerde verdikleri sözün arkasında durmalıdır” diyerek noktayı koydu.

MEVCUT HAK KAYIPLARININ DIŞINDA ARTI BİR YAPILAŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL

2004 yılında Bakırköy’ün merkez mahallerinde ve özellikle Kartaltepe Filiz Sokak’ta katsayıları düşürülen yerlerle ilgili yapılan çalışmanın İBB’de kabul edildiği şekliyle; yapılaştığı tarihte yürürlükte olan imar planına ve mevzuatına uygun bir şekilde ruhsat alarak yapılmış, günümüz itibariyle de deprem riskine karşı dayanıksız olduğu tespit edilmiş binaları kapsadığını söyleyen Ganiç, mevcut hak kayıplarının dışında artı bir yapılaşmanın söz konusu olmadığının altını çizdi.

BİR KISMI YOLDA KALAN YAPILARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yeni planlara göre bir kısmı yolda kalan yapılarda olduğunu belirten Ganiç, böyle yapılarla ilgili hem İBB’nin hem de belediyenin çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi.

ÇALIŞMALARA DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Ganiç, 39 ilçede bir konsensüs oluşturarak Bakırköy’ün planlarının da geçmesine vesile olduğu için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, meclise katılarak da desteğini gösteren Ak Parti İlçe Başkanı Tülin Mazlumoğlu Kestane’ye, çalışmalara destek veren Ak Partili Meclis Üyeleri Halit Cebeci ve Ömer Kaan Kara’ya, MHP’li Meclis Üyesi Ahmet Altun’a ve tüm komisyon arkadaşlarıyla birlikte CHP’li meclis üyelerine ve Belediye Başkanları Bülent Kerimoğlu’na teşekkür etti.

RİSKLİ, RUHSATLI VEYA YAPI KULLANMA İZİN BELGELİ YAPILARI KAPSIYOR

Ganiç’in ardından söz alan İmar Komisyonu Üyesi Ak Partili Meclis Üyesi Ömer Kaan Kara, imar hak kayıplarının iade edilmesinin kentsel dönüşümle ilgili sorunun bir ucundan tutacak bir konu olduğuna inandığını belirterek, alınan kararın sadece 6306 sayılı yasa çerçevesinde riskli sayılan binalarda ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerine uygun olarak ruhsat ve/veya yapı kullanma izin belgesi almış olan yapıların yıkılıp yeniden yapılmasına ilişkin olduğunu hatırlatarak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

İBB’DE KABUL EDİLEN PLAN NOTU TEKLİFİ ŞU ŞEKİLDE;

Afet risklerine hazırlık kapsamında kentsel dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla 6306 sayılı Kanuna göre Riskli Yapı olarak tespit edilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerine uygun olarak ruhsat ve/veya yapı kullanma izin belgesi almış olan yapıların yıkılıp yeniden yapılmasına ilişkin plan notu;

• Bu plan notundan faydalanacak yapıların; 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olması, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre ruhsat ve/veya yapı kullanma izninin bulunması ve meri planlara göre yapılaşma izni bulunan alanlarda kalması gerekmektedir.

• Toplam inşaat alanı; onaylı ruhsat ve/veya yapı kullanma izin belgesinde belirtilen alan esas alınarak hesaplanır.

• Meri imar mevzuatına göre yapılması zorunlu ve ilave otopark alanları, tamamı gömülü olmak kaydıyla bu hesaba dahil değildir.

• Meri imar planında belirtilen yol ve donatı alanları terkleri yapılmadan uygulama yapılamaz.

• Uygulama yapılan parsellerde yapı yükseklikleri, yapılaşma düzeni, meri imar planlarına, çevre yapılaşma şartlarına ve varsa silüet kararlarına uygun olarak, ilgili idaresince onaylanacak mimari projede belirlenir. Bu kapsamda yapılacak uygulamalarda, yeni yapıların kullanım amacı meri imar planlarına göre belirlenir.

• Onaylı ruhsat ve/veya yapı kullanma izin belgesinde belirlenen kat yükseklikleri aşılamaz.

• İlgili idaresince ruhsat onayı yapıldığı tarihten sonra yapının bulunduğu parselin ifraz edilmesi halinde bu plan notuna göre uygulama yapılamaz.

• 3194 sayılı İmar Kanunun Geçici 16. maddesine (Ek: 11/5/2018-7143/16 md.) göre yapı kayıt belgesine konu edilen alanlar bu kapsamda değerlendirilmez ve kazanılmış hak oluşturmaz.

• Bu plan notundan yapı yasaklı alan, heyelan alanı, taşkına maruz alan, kıyı alanı, tarımsal nitelikli alan, orman alanı, sit ve diğer koruma alanları, hassas alanlar, doğal karakteri korunacak alanlar, dünya mirası alanları, 5366 sayılı Kanun gereği Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen yenileme alanları, Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinde ve diğer özel kanunlar ile belirlenen alanlarda kalan taşınmazlar faydalanamaz şeklinde hazırlanmıştır”

TOPLANTI SONRASI CAVİT GANİÇ KATILIMCILARA BİLGİ VERDİ

Meclis toplantısının ardından toplantıya katılan ‘Bakırköy Kentsel Dönüşüm Dayanışma Platformu’ temsilcilerinin ve gazetecilerin sorunlarını cevaplayan Teknik Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç, İBB’nin 1/5000’lik plan çalışmalarını 2 aya kadar tamamlayacağını, Bakırköy’de ‘Ada Bazlı’ bir çalışma olmadığını, meclisten gönderilen plan tadilatlarıyla ilgili İBB’de ufak tefek değişiklikler olabileceğini ama hem ilçe hem de büyükşehir olarak ortaya koyulan ortak bir iradenin olduğunu söyledi.

Ganiç, İBB’de Bakırköy’ün (Osmaniye, Kartaltepe, Zuhuratbaba, Yenimahalle, Sakızağacı, Zeytinlik ve Cevizlik) merkez 7 mahallesi ile ilgili 5 binlik plan çalışması yapıldığını, diğer mahallelerin planlarının ayrı olduğunu ve onlarla ilgili de çalışma yapılacağını belirtti. 

“BAKIRKÖY’Ü KORUMAMIZ DA LAZIM”

Bakırköy’de kentsel dönüşüm ve kat artışı isteyen gurupların bir pankartta Bakırköy’ü koruma adına kaldırılması gerektiğini söyleyen Ganiç, “Bakırköy’ü korumamız lazım” diyerek, vatandaşların önceliğinin mal varlığı değil, can sağlığı olması gerektiğini söyleyerek, artı yapılaşmanın ilçeye getireceği yüklerin de iyi hesaplanması gerektiğini ve kentsel dönüşümün karşılıklı fedakarlıklarla olabileceğinin altını çizdi.

Kaynak :Selvi Sarıtaç

Bir yanıt yazın

× Bize Ulaşın!