GÜNDEMSİYASET

BAKIRKÖY ADLİYESİ CTE KATİPLİĞİ SONUÇLARI

BAKIRKÖY CEZA İNFAZ KURUMLARI KADROLU

CEZA İNFAZ KURUMU KATİBİ ADAY TESPİT LİSTESİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (A) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114’üncü maddesi, 2 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11’inci maddesi, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre; 20 Şubat 2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ekinde değişiklik yapan 24.03.2020 tarihli ve 2020/104 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ekinde verilen atama izni uyarınca 9, 10, 11 ve 12’nci dereceli kadrolara, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için 160 kadrolu ceza infaz kurumu kâtibi alımı yapılacağının ilan edildiği, 

Sınav ilan yazısında (Kadrolu) Ceza İnfaz Kurumu Katibi istihdamı için merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 20 katı aday çağrılacaktır maddesi gereğince ( 45 x 20 = 900) başvuruda bulunan adaylara ait liste yayınlanmıştır.

Listede ismi yanında KABUL ve uygulama sınav tarihi ve saati yazılı olan adayların isimleri yanında belirtilen tarih ve saatte Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunda yapılacak olan UYGULAMALI KLAVYE SINAVI için nüfus cüzdanlarıyla birlikte; (Adliyeye girişlerde HES KODU sorgulaması yapıldığı için) adayların HES KODU alarak uygulama sınavına gelmeleri gerektiği,

Uygulama sınavında kullanılacak klavyenin A4Tech KM720 marka ve model olduğu,

Uygulamalı sınavdan sonra sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri 26 Mart 2021 Cuma günü Bakırköy Adalet Dairesi resmi internet sitesinden duyurulacak olup, bu konuda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı, ilanın tebliğ yerine sayılacağı hususu;

İLAN OLUNUR.

Bir yanıt yazın