GÜNDEM

BAKANLIKTAN FLORYA İÇİN DİKKAT ÇEKEN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Tartışmalar arasında kapatılan Atatürk Havalimanı’nın yanı başında bulunan “İTÜ Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi” fonksiyonuna sahip 106 bin metrekarelik dev arazinin, 27 bin metrekaresi konut ve ticaret imarına açıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul için çok dikkat çeken bir plan değişikliğine imza attı.
Tüm itirazlara rağmen tartışmalar arasında millet bahçesine dönüştürülen Yeşilköy AtatürkHavalimanı’nın bitişiğindeki dev arazi, konut ve ticaret imarına açıldı.
Bakırköy Şenlikköy mahallesindeki 106 bin metrekareli İTÜ’ye ait olan arazi, 2014 tarihli planlarda “İTÜ Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi” fonksiyonundaydı.
Emsal 0.40, yükseklik deniz seviyesinden 68 metreyi geçmeyecek şekilde imar planına sahipti.
28 Temmuz 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile parselin sadece 60 bin metrekarelik bölümünü “İTÜ Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi” olarak belirlendi.


İTÜ’YE KAYNAK OLUŞTURMAK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da yaptığı yeni plan ile 106 bin metrekarelik parselin 46 bin 820 metrekaresinin fonksiyonunu değiştirdi.
Plan açıklama raporunda, Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer alan eğitim ve lojman yapıları için İTÜ’ye kaynak oluşturmak ve çevredeki yetersiz konut ve donatı alanlarının eksikliğini gidermek üzere kentsel dönüşümde kullanmak için değişikliğin yapıldığı kaydedildi.
Parselin 27 bin metrekaresi “Ticaret+Konut” alanı ilan edildi. 618 kişilik nüfus öngörüldü. Emsal 1, yükseklik 4 kat oldu.
Özel eğitim alanı için 4 bin metrekare, rekreasyon alanı için 6 bin metrekare, sağlık tesisi için bin 150 metrekare, sosyal tesis için bin metrekare ayrıldı.


BAKIRKÖY BELEDİYESİ: YÜKSEKLİK ÇEVRE BİNALARDAN FAZLA
Plan değişikliğine ilişkin görüşü sorulan Bakırköy Belediye Başkanlığı alanın büyük bir kısmının, “İTÜ Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Alanı”ndan çıkartılarak emsal 1, yükseklik 4 kat yapılanma şartlarında “Ticaret+Konut Alanı”na alınmasının bölgeye daha fazla nüfus ve yapı yoğunluğu getireceğine dikkat çekti.
Florya bölgesi genelinde yapıların yüksekliğinin 2 kat olarak öngörüldüğü hatırlatılarak plan değişikliğinin çevre yapılanma şartlarının üzerinde olduğu vurgulandı.


İBB: KAMU YARARINA KULLANILMALIYDI
İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı da planı uygun bulmadı.
Plan ile inşaat alanının ve nüfus yoğunluğunun arttırıldığı, fonksiyon değişikliklerinin planda öngörülmeyen alt merkez oluşumuna sebep olacağı ve bölgesel ulaşım sistemi üzerindeki ulaşım taleplerini arttıracağı belirtildi.


Parselin 1963 yılından beri en fazla 0.50 emsal yapılaşma koşullunda teknoloji geliştirme merkezi olarak planlandığı hatırlatılarak “Plan değişiklikleri teklifi ile; kamusal hizmetler amacıyla kamunun elinde tutulması ve kamu yararına kullanılması gereken taşınmazın kaybına yol açacak şekilde, konut ve ticaret yapılaşmasına açılmasının şehircilik ilke ve esasları doğrultusunda uygun olmadığı değerlendirilmektedir” denildi.
Parselde farklı kat uygulamasına gidilebileceği bu durumun keyfi uygulamalara neden olabileceği vurgulandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü de topu bakanlığa atarak “Plan değişikliği teklifinin yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırıcı olduğu değerlendirilmekte olup, söz konusu teklif plana yönelik nihai değerlendirmenin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca yapılması hususunda gereğini arz ederim” şeklinde görüş bildirdi.


1.DERECE DEPREM BÖLGESİNDE
Parsel, 1.Derece Deprem Bölgesinde kalıyor.

Arazi üzerinde İTÜ’ye ait yapılar ve etrafı ağaçlarla çevrelenerek koruma altına alınan kültür varlığı olarak tescilli “Ziraat Makinaları Deney Ünitesi” bulunuyor.
Bu yapılar ağırlıklı olarak parselin merkezinde konumlanmış durumda. Planlama alanında yapı ve ağaçlık alan bulunmuyor.

Bir yanıt yazın

× Bize Ulaşın!